Seniorklubben Midt-Øst

Klubbens formand

Dorte Mandal

mandal1422@gmail.com

Tlf. 4118 0805

 

Klubledelsens øvrige medlemmer

Birgitte Nathan, kasserer

info@per-nathan.dk

Tlf: 5120 0381Ingrid Nissen, sekretær

syrenvej12@mail.tele.dk

Tlf: 8641 0353

 

Lene Buhl

lbb@mail.dk

Tlf: 8628 2025