Farmakonomisering

Formålet med indsatsområdet er arbejde for, at farmakonomer med deres faglighed gør en forskel til gavn for borgere og samfund alle relevante steder. Farmakonomers kompetencer i forhold til nuværende og potentielle arbejdsgivere skal synliggøres, og kendskabet til farmakonomer og farmakonomfaget i samfundet generelt skal styrkes.

Kommissorium for indsatsgruppe

Indsatsgruppen skal

  • komme med forslag til nye områder og opgaver, hvor farmakonomers kompetencer kan komme i spil
  • foreslå indsatser med henblik på, at flere farmakonomer bliver ansat i kommuner, lægepraksis, på sygehuse, i industrien og andre relevante steder
  • rådgive og bistå formandskab og hovedbestyrelse i aktiviteter, der understøtter indsatsområdets formål
  • videreføre iværksatte aktiviteter for rekruttering og fastholdelse
  • kortlægge eksempler og gode historier om indsatser, projekter, funktioner mv., hvor farmakonomer gør en forskel.

 

Arbejdsgruppens medlemmer

Formand: Tina van der Klein, Region Hovedstadens Apotek, MLV

Christel Gianna Romsø, Vejgaard Apotek, og medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse 

Annemette Asker Boye, MSD Danmark ApS 

Mai Kristensen Lind, Hørsholm Apotek

Ann-Sophie Schmidt Cedervall, Hospitalsapoteket Region Midtjylland (barsel)

Majbritt Hvilsom, Sygehusapoteket Region Sjælland

Trine Simonsen, Sygehusapotek Fyn

Åse Nissen, Tønder Løve Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

Sekretær: Mikkel Bruun Pedersen, Politisk konsulent i Farmakonomforeningen, tlf. 4214 4802