Forhandlings-fællesskaber

Farmakonomforeningen er med i to forhandlingsfællesskaber for at varetage farmakonomernes interesser bedst muligt.

Sundhedskartellet

Vi er medlem af Sundhedskartellet, der er forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap 120.000 ansatte i sundheds- og socialsektoren. 

Sundhedskartellet forhandler vores overenskomst med Danske Regioner og KL. 

Alle medlemmer omfattet af samarbejdet med Sundhedskartellet er medlemmer af den offentlige sektion. 

Sundhedskartellet er desuden en del af Forhandlingsfællesskabet, som i 2014 blev dannet sammen med KTO. 

CO10

Centralorganisationen af 2010 - CO10 - er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne. 

CO10 forhandler vores overenskomst med staten - f.eks. for farmakonomer ansat i Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen eller på Københavns Universitet - og alle medlemmer omfattet af CO10s aftaler er medlemmer af den offentlige sektion.