Praktikpladsankenævnet

Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinierne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt uddannelsesinstitutionen Pharmakons retningslinier for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

Nævnet består af tre medlemmer:

Formand Christina Durinck er Farmakonomforeningens repræsentant.

Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant.

Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.