Nyt fra Farmakonomforeningen

11-04-2019 …men fra andet kvartal 2019 vil det blive opkrævet kvartalsvis. Foreningen sparer meget på det, og for dig betyder det, at pengene bliver lidt længere på din konto. Men husk at lægge til side!
  • Overgang til ny ferielov for dig i staten

    09-05-2019 Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at man fremover optjener og holder ferie samtidig. Her kan du se, hvad det betyder for ansatte i industrien.
  • Din mening om hjemmesiden tæller!

    09-05-2019 Er den grim? Uforståelig? Eller håbløst langsom? Farmakonomforeningen skal i gang med at forny foreningens hjemmeside farmakonom.dk. Vi har brug for at høre din mening.
  • Et nyt ferieår er startet

    09-05-2019 Den 1. maj er skæringsdato for ferieåret. Her kan læse hvordan det forholder sig med ferietillæg, overførsel af ferie og feriedifference på privat apotek. Det er fx vigtigt at huske at få overført ubrugte feriedage.

Ledige stillinger

Formanden

Christina Durinck er formand for Farmakonomforeningen. Hun tiltrådte i forbindelse med landsmødet i november 2014, hvor hun blev valgt for en 2-årig periode. I september 2016 blev hun genvalgt for en 4-årig periode. Christina er 37 år og uddannet fra Sct Pauls Apotek i Århus. Hun var frem til formandsvalget ansat på Sønderbro Apotek i København, som hun stadig bevarer en tilknytning til. Christina har været næstformand i Farmakonomforeningen i 7 år og var som farmakonomelev formand for elevsektionen i 2 år.

Regioner & sektioner

Her finder du en oversigt over din regionsbestyrelse, og hvilke møder og aktiviteter, der foregår i netop din region/sektion - og hvornår.