Arbejdsmiljø- repræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) vælges normalt for en to årig periode og repræsenterer alle ansatte på arbejdspladsen.

AMiR’en vælges af og blandt ansatte, som ikke er ledere. AMiR’en indgår i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) sammen med repræsentant(er) fra ledelsen. AMiR’en skal senest et halvt år efter valget gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Farmakonomforeningen bistår de farmakonomer, der vælges til AMiR, med råd og vejledning. Derfor er det vigtigt at blive registreret i foreningen, når man vælges. AMiR’en har også i lighed med TR en forbedret beskyttelse ved afskedigelser. 

 

Den 8. november afholdes der introdag for nye AMiR'er. Der sendt invitationer ud pr. mail. Du kan læse mere HER Tilmelding sker via Min side