Arbejdsmiljø- repræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) vælges normalt for en to årig periode og repræsenterer alle ansatte på arbejdspladsen.

AMiR’en vælges af og blandt ansatte, som ikke er ledere. AMiR’en indgår i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) sammen med repræsentant(er) fra ledelsen. AMiR’en skal senest et halvt år efter valget gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Farmakonomforeningen bistår de farmakonomer, der vælges til AMiR, med råd og vejledning. Derfor er det vigtigt at blive registreret i foreningen, når man vælges. AMiR’en har også i lighed med TR en forbedret beskyttelse ved afskedigelser. 

 

Anmeldelsesblanket

Valg af arbejdsmiljørepræsentant


OBS!! Det er vigtigt, at der foretages valg igen, når valgperioden udløber, og at valget kan dokumenteres. Hvis Arbejdstilsynet kommer, udløser det en rød smiley, hvis der ikke er styr på arbejdsmiljøorganisationen. Registreringen beskytter arbejdsmiljørepræsentanten på lige fod med tillidsrepræsentanten mod fx afskedigelse.

* Der er mulighed for at blive valgt for en 4-årig periode i stedet for den normale på 2 år. Dette kræver, at arbejdsgiveren og de ansatte bliver enige herom.