Arbejdsskader

Hvis du bliver udsat for en arbejdsulykke eller får en arbejdsbetinget lidelse, er det først og fremmest vigtigt, at det bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

Du skal anmelde via det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Du kan få råd og vejledning i Farmakonomforeningen om, hvordan du skal forholde dig. Vi kan også hjælp med at udfylde skemaet, hvis der er behov for det.

Ved ulykker er det vigtigt at AMiR’en bliver inddraget, da det også handler om at forebygge fremtidige ulykker. Ofte er det også AMiR’en som står for selve anmeldelsen. Ved arbejdsbetingede lidelser er det normalt lægen, der foretager anmeldelsen.

Farmakonomforeningen er med i en ordning i FTF, som indebærer, at deres arbejdsskadeeksperter kan overtage en sag.  Det kan f.eks. være, hvis der er grundlag for at anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Alle henvendelser om arbejdsskader skal dog gå via Farmakonomforeningen, som så efter aftale med dig, kan sende sagen videre til FTF.