Seks måneder gratis

Som farmakonomelev får du de første seks måneders kontingent gratis indenfor det første studieår.

For at få fuldt glæde af det gratis medlemsskab, skal du indmelde dig senest 1. marts i dit første studieår.

Du kan gøre brug af foreningens tilbud på lige fod med de betalende medlemmer og du kan også benytte vores fordelagtige aftaler med forsikring og bank.

Efter udløbet af det gratis medlemsskab bliver du automatisk betalende medlem.