Udstationering for elever

Har du overvejet at tage din udstationering i udlandet? Så kan du søge støtte hos Farmakonomforeningen til dine transportudgifter.

I løbet af din uddannelse skal du udstationeres i alt fire uger.

Ønsker du udstationering i udlandet, Færøerne eller Grønland, og har du fået godkendt dit formål af Farmakonomskolen, kan du søge støtte til dine transportudgifter hos Farmakonomforeningen. Der ydes ikke tilskud til destinationer , hvortil Udenrigsministeriet fraråder indrejse. 

 

Kriterier

  • Der gives kun tilskud til transportudgifter, billigst mulige. 
  • Farmakonomskolen skal forinden have lavet en faglig vurdering af din ansøgning og formålet for udstationeringen herunder godkendelse af dispensationsansøgning
  • Du skal have være medlem af Farmakonomforeningen og have været det i minimum seks måneder ved ansøgningstidspunktet.
  • Der kan kun ansøges fremadrettet.

Sådan søger du

  • Hent og udfyld ansøgningsskemaet HER
  • Hvis din udstationering kræver en dispensationsansøgning, skal den godkendes af skolen og vedlægges
  • Vedlæg en kopi af udstationeringsbilaget (det faglige formål for udstationeringen)
  • Dine samlede udgifter i forbindelse med udstationeringen og din apotekers eventuelle bidrag skal fremgå af ansøgningen. Udgifter til transporten skal dokumenteres med fx et skærmprint af en søgning på billetterne
  • Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med skolens godkendelse af det faglige formål, eventuelt dispensationsansøgning, udstationeringsbilaget og en oversigt over dine samlede udgifter til Ann Moon Raagaard på mail amr@farmakonom.dk.

Du får udbetalt beløbet, når endeligt bilag (dvs. alle de originale kvitteringer for flybilletter osv.) kan fremvises til Farmakonomforeningens sekretariat – Send dine udgiftsbilag/kvitteringer og kontonummer til: Lene Dyhr på ff@farmakonom.dk. Skriv ”Ansøgning vedr. udstationering” i emnefeltet.

Ansøgninger tages op løbende. Du kan forvente svar på mail indenfor en måned.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ann Moon Raagaard i Farmakonomforeningens sekretariat på mail amr@farmakonom.dk eller tel: 3312 0600