Grønland

Farmakonomer kan frit rejse til Grønland og søge arbejde eller søge arbejde hjemmefra og tage til Grønland derefter.

Grønland er en del af det danske Rigsfællesskab, men har selvstyre der dækker alle områder bortset fra udenrigspolitiske spørgsmål. Det betyder, at mange af de regler, du er omfattet af i Danmark, ikke er gældende i Grønland.

 

Ansættelse som farmakonom i Grønland

Hvis man bliver ansat i Grønland, skal man derfor være opmærksom på, hvilke regler der er gældende for ansættelsesforhold. Eksempelvis har Grønland sin egen funktionærlov såvel som ferielov.

 

Farmakonomer i Grønland bliver ansat under Landsapotekeren og har tjeneste på enten hovedapoteket i Nuuk eller på et af kysthospitalerne.

Ansættelsesforholdene er reguleret af overenskomsten mellem Grønlands hjemmestyre og Dbio/Farmakonomforeningen. Den gældende overenskomst ligger her på siden. 

 

Udstationering i Grønland under uddannelsen

Aftale om udstationering i Grønland under uddannelsen foregår i samarbejde med Pharmakon. Som elev er det muligt at søge Farmakonomforeningen om økonomisk tilskud til for eksempel rejsen.

Rejse til Grønland og bopæl

Rejse til tjenestens begyndelse befordres af arbejdsgiveren, jf. overenskomstens §19 og frirejse fra tjenestestedet kan ske ved fratræden efter 3 års ansættelse. For vikarer ydes der ligeledes frirejse til tjenestestedet, jf. aftale for vikarer §1. 

Skal man finde et sted at bo i forbindelse med sin tjeneste i Grønland, vil arbejdsgiveren kunne hjælpe med dette. Det skal fremgå i forbindelse med stillingsopslaget, hvorvidt der ved tiltrædelsen vil blive anvist en bolig.

 

Løn og pension

Lønnen for farmakonomer i Grønland er bygget op omkring den enkeltes anciennitet. Derfor er det vigtigt, at en den enkelte farmakonom kan dokumentere ancienniteten.

I overenskomsten er der 5 grundlønstrin, der alle er to-årige, og den grundlønsmæssige indplacering er derfor afhængig af, hvor mange år man har arbejdet som farmakonom.

Trin

Anciennitet

Skalatrin

1. april 2012

1. april 2013

1. april 2014

1. april 2015

1

1.-2. år

33

24.641,00

24.841,00

25.041,00

25.241,00

2

3.-4. år

34

24.927,63

25.127,63

25.327,63

25.527,63

3

5.-6. år

35

25.222,05

25.422,05

25.622,05

25.822,05

4

7.-8. år

36

25.524,56

25.724,56

25.924,56

26.124,56

5

9. år og følgende

37

25.835,45

26.035,45

26.235,45

26.435,45

 

 

Ledende farmakonomer indplaceres ligeledes jf. deres anciennitet som farmakonom i nedenstående løntabel:

Trin

Anciennitet

Skalatrin

1. april 2012

1. april 2013

1. april 2014

1. april 2015

1

1.-2. år

47

29.873,88

30.073,88

30.273,88

30.473,88

2

3.-4. år

48

30.746,60

30.746,60

31.146,60

31.346,60

3

5.-6. år

49

32.147,76

32.347,76

32.547,76

32.747,76

4

7. år og følgende

50

34.202,55

34.402,55

34.602,55

34.802,55


Pensionen for farmakonomer ansat i Grønland indbetales til Pensionskassen for farmakonomer. Den samlede pensionsindbetaling er på 15% af grundlønnen, hvoraf 10% indbetales af arbejdsgiveren og 5% tilbageholdes af medarbejderens løn. 

 

Rekruttering og fastholdelsestillæg

I tillæg til grundlønnen får farmakonomer, der ansættes i Grønland, et ureguleret tillæg for rekruttering og fastholdelse. Tillægget er ligeledes afhængigt af det antal år den enkelte har arbejdet som farmakonom efter endt uddannelse. Tillægget udgør pr. mdr.:

 

Trin

Anciennitet

Tillægsstørrelse

1

1.- 4. år

Kr. 3.400,00

2

5.- 8. år

Kr. 4.300,00

3

  1. år og følgende

Kr. 4.700,00

 

Rådighedstillæg

Farmakonomer, der ansættes i Grønland, kan, hvis man indgår i institutionens vagter, modtage et rådighedstillæg for deres tjeneste. Rådighedstillægget udgør kr. 2.353,60 pr. mdr. (01.4.2012)

Udover rekrutterings- og rådighedstillægget kan farmakonomer, der ansættes på kysthospitaler, ligeledes få et særligt tillæg for deres tjeneste, og der ydes ligeledes tillæg for farmakonomer, der ansættes i særlige stillinger (se mere om dette i overenskomstens §10). Dertil kommer, at der ydes tillæg for særlige uddannelser, der ligeledes er beskrevet i overenskomsten.

 

Praktiktillæg

Til ansatte, der varetager praktikvejlederfunktion, er der et vederlag jf. gældende aftale mellem Naalakkersuisut og PPK (Sundhedskartellet i Grønland)

 

Arbejdstid

Normal arbejdstid i Grønland er 40 timer. Ansættes man med færre end 30 timer, betragtes det som en deltidsansættelse i henhold til overenskomsten. Arbejdstiden er inklusiv en ½ times frokostpause.

 

Barsel

Skal et medlem på barsel, har man ret til at gå fra to uger før forventet fødsel. Under barselsorloven kan man rejse til Danmark. For at få løn i barselsperioden skal man bevare tilknytningen til Grønland. Det vil blandt andet sige, at man ikke må sige sin bolig op, da man skal være bosiddende i Grønland for at have ret til løn under barsel.

Som dansker bosiddende i Grønland er man udlandsdansker, og kan dermed ikke føde i Danmark, medmindre man selv betaler. Kvinder bosiddende i Grønland sendes kun til Danmark for at føde, hvis lægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har vurderet, at der er særlige komplikationer.

 

Tjenestedragt

Farmakonomer ansat i Grønland har fri tjenestedragt.

 

Ferie

Farmakonomer, der ansættes i Grønland, har ret til ferie med løn i henhold til overenskomsten. Dette betyder, at man har ret til fem ugers ferie med løn. Dertil kommer, at man optjener 5 særlige feriedage svarende til en arbejdsuge på 40 timer.

Nyuddannede farmakonomer, der ansættes i Grønland inden for en måned efter endt uddannelse, oppebærer ferie med almindelig løn fra ansættelsens start. 

 

Den fælles Ferierejsefond

Arbejdsgiveren indbetaler et beløb hver måned til den fælles ferierejsefond for den enkelte medarbejder. Disse midler kan efter 2 års ansættelse bruges til ferierejser til eksempelvis Danmark.

 

Fridage

Farmakonomer ansat i Grønland fordeler arbejdet på 5 ugentlige arbejdsdage. Dertil kommer, at man har fri på almindelige helligdage, samt den 24. december og den 31. december, Helligtrekongersdag fra kl. 12, den 1. maj fra kl. 12 og Grønlands nationaldag den 21. juni.

 

A-kasse

I Grønland findes der ingen arbejdsløshedskasser, og det er ikke muligt at få dagpenge i Grønland. Det er heller ikke muligt at få udbetalt penge fra en dansk arbejdsløshedskasse, når du har bopæl i Grønland. FTF-A anbefaler, at man bibeholder sit medlemskab af FTF-A, når man rejser til Grønland, og at man kontakter dem med henblik på at afklare forholdene, før man rejser til Grønland.

 

Skatteforhold

Ved ansættelse under 6 måneders varighed foretages der kombineret dansk/grønlandsk beskatning. Ved ansættelse af mere end 6 måneders varighed er man fuldt skattepligtig i Grønland. Den ansatte skal søge fritagelse for dansk skat på ToldSkat-formularen 01.005, som kan hentes på Skats hjemmeside. Skatteprocenten i Grønland er 40-44 procent afhængig af bopælskommunen.

 

Spørgsmål om ansættelse i Grønland

Har man spørgsmål om ansættelsesforhold og stillinger i Grønland, kan man kontakte Farmakonomforeningen på 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk.