Foto: Maria Flintholm

A-kasse og ledighed

Alle farmakonomer og farmakonomelever har mulighed for at være medlem af a-kassen FTF-A. Farmakonomforeningen anbefaler, at du er medlem af en a-kasse.

Indmeldelse i a-kasse sker direkte til et af de fire FTF-A kontorer, som også træffer afgørelser om dagpengeret.

Ledighed

Hvis du bliver sagt op, bør du kontakte sekretariatet så vi kan sikre dig de bedst mulige fratrædelsesvilkår.

Når du er blevet ledig og er på dagpenge, er det din a-kasse FTF-A, som sammen med dig skal lægge en plan for, hvordan du kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

FTF-A tilbyder professionel sparring, så du bliver afklaret om din situation.

Du får blandt andet hjælp til at udarbejde et cv, som du skal lægge på jobcenterenes jobnet. FTF-A’s regionskontorer har medlemshjørner, hvor du har fri adgang til pc, printer og internet.

Som ledig skal du skal være tilmeldt jobcenteret, stå til rådighed for formidlet arbejde fra jobcenteret og selv aktivt søge arbejde

Lønsikring
FTF-A har indgået et samarbejde med Topdanmark, som giver medlemmerne af FTF-A mulighed for at oprette en frivillig lønsikring.


Der er stor fleksibilitet i ordningen, som giver medlemmerne mulighed for ved ledighed at få et beløb oven i dagpengene. En frivillig lønsikring kan give dig mellem 2.000 og 32.000 kroner om måneden oven i dagpengene.

Forsikringsbeløbet (lønsikring, dagpenge m.v.) må dog ikke overstige 90 % af den løn, du har i dag.

Se nærmere om lønsikring her

FTF-A's hjemmeside kan du holde dig ajour med nyheder fra din a-kasse, samtidig med at du altid kan få aktuelle oplysninger om regler, lønsikring mv. på a-kasseområdet. Du kan for eksempel læse eller downloade aktuelle pjecer mv. fra FTF-A. Du kan klikke dig ind på dit FTF-A kontor og se, hvad de har af tilbud til dig, hvis du er ledig.