Ferie

Alle farmakonomer er omfattet af Ferieloven - ligesom langt de fleste lønmodtagere.

Efter Ferieloven har man ret til at afholde 5 ugers ferie om året, men alle Farmakonomforeningens overenskomster giver derudover ret til 1 uge – altså i alt 6 uger. Hvis du ikke er på overenskomst, kan du have ret til mere end 5 ugers ferie, hvis det fremgår af din kontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads.

Løn under ferie?

Hvordan man honoreres under ferieafholdelsen afhænger af, hvad der er aftalt for den konkrete ansættelse. Man kan enten få løn under ferie eller feriegodtgørelse - dette skal dog være optjent hos enten den nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Hvis man ikke har optjent ferie, har man stadig ret til at afholde ferie, men det er i så fald for egen regning.

Man optjener ret til betalt ferie, uanset om man er fuldtids- eller deltidsansat. Ferieloven gælder uanset om lønmodtageren er funktionær eller ansat som timelønnet.

Retten til ferie efter Ferieloven kan godt være suppleret af bestemmelser i lønmodtagerens kontrakt, i en lokal aftale for arbejdspladsen eller overenskomst som lønmodtageren er omfattet af. Der gælder det helt generelle princip for Ferieloven, at den ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren. Det betyder, at man ikke sammen med sin arbejdsgiver eller for hele arbejdspladen kan aftale, at man får ringere ferierettigheder end Ferielovens.

Ferieoptjening

Ferien optjenes i et kalenderår – altså i månederne fra januar til december og afholdes i det efterfølgende kalenderåret fra 1. maj til 30. april.  

Som lønmodtagere optjener man 2,08 feriedage for hver måned, man er ansat – dette svarer til 5 ugers ferie årligt.  Hvis man f.eks. har ret til 6 ugers ferie i alt optjenes 2,5 ferie dag pr. måned man er ansat.

Sommerferie

Man har ret til at afholde 3 sammenhængende ugers hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Det skal aftales med arbejdsgiveren, hvornår ferie skal afholdes og arbejdsgiveren skal varsle hovedferiens afholdes med 3 måneder.  Såfremt lønmodtageren har skolesøgende børn, har arbejdsgiveren pligt til at tage hensyn hertil under udarbejdelse af ferieplanen, men man har ikke en ret til at få placeret ferien i skoleferien.

Hvornår de resterende ugers ferie (restferie) kan afholde skal aftales med arbejdsgiveren. Det er meget forskelligt, hvornår man ønsker at afholde sin restferie og der kan aftales næsten alt, men hvis lønmodtageren ønsker at afholde dagene i restferien i en sammenhængende uge, så skal arbejdsgiveren imødekomme det. Der er en måneds varsel på feriens afholdelse, når der er tale om restferie.

Restferie

Hvis lønmodtageren ved ferieårets udløb ikke har brugt al sin ferie, har man krav på at få den 5. ferieuge udbetalt.  Der er også mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren at afholde den 5. ferieuge i det efterfølgende ferieår.

Syg under ferie

Hvis man bliver syg inden sin ferie skal man oplyse sin arbejdsgiver om at man er syg og ferien derfor ikke kan påbegyndes. Når man er rask skal man møde på arbejde igen også selv om det er midt i den ferie man havde planlagt – medmindre man aftaler med sin arbejdsgiver at man starter ferie. Den ferie man ikke har fået afholdt pga. sygdommen skal bagefter fastlægges efter aftale med arbejdsgiveren.

Hvis man bliver syg under sin ferie, kan man få erstatningsferie. Man har ret til at få erstattet ferie udover de første 5 sygedage. De 5 sygedage behøver ikke at ligge i forlængelse af hinanden, men kan stamme fra flere forskellige ferie i samme ferieår. For at få erstatningsferie har du selv pligt til at anmelde sygdommen til din arbejdsgiver. Det er vigtigt at anmelde sygdom til din arbejdsgiver med det samme at sygdommen opstår, idet sygdommen tæller først med i beregningen af de 5 dage, når den er anmeldt. Du skal ligeledes selv dokumentere sygdommen ved lægeerklæring.

De ovenfor skitserede ferieregler er generelle for alle der er omfattet af Ferieloven. Hvis du er ansat på f.eks. apotek eller det offentlige område, så er du omfattet af Ferieaftale og Overenskomstens feriebestemmelser.