Pension & efterløn

Alle lønmodtagere bør spare op til pension. Din pensionsordning sikrer dig økonomisk i din alderdom og er et sikkerhedsnet i en række andre situationer – for eksempel ved visse kritiske sygdomme eller hvis du bliver invalid.

I alle Farmakonomforeningens overenskomster er der aftalt pensionsopsparing. Hvis du ikke er ansat på overenskomst, skal du sikre dig, at du i din kontrakt også sikres indbetalinger til pension.

Hovedparten af de danske farmakonomer har deres pensionsopsparing i Pensionskassen for Farmakonomer. Hvis du har spørgsmål om dine pensionsforhold, skal du rette dem direkte til din pensionskasse.

Seniormøder

Pensionskassen for farmakonomer afholder hvert år seniormøder for alle deres medlemmer, der er fyldt 58 år. På møderne vil de forskellige muligheder i forbindelse med pensionering blive gennemgået og der er mulighed for individuel rådgivning.

Hvis du er medlem af pensionskassen og fyldt 58 år, vil du modtage en invitation direkte fra pensionskassen.

Efterløn

Har du spørgsmål i forbindelse med at du skal forlade arbejdsmarkedet for at gå på efterløn, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller din a-kassen - typisk FTF-a.

Du kan blandt andet få gode råd om, hvornår det bedst kan betale sig at gå på efterløn eller om du har et timetal der gør, at du kan få den maksimale efterløn.

Dine økonomiske forhold afhænger også af, om du bruger af din pension, når du bliver efterlønner.