Industrien

Farmakonomforeningen har ca 450 medlemmer ansat i industrien.

De arbejder hovedsagelig i medicinalindustrien, men også i medicingrossistfirmaer. Alle er de ansat i kraft af deres uddannelse og som farmakonomer.

Ca. 70 medlemmer er dækket af overenskomst i deres ansættelsesforhold. Farmakonomforeningen har overenskomst med Takeda Pharma A/S, Pharmakon A/S og lokalaftale med Nomeco A/S

Farmakonomer uden overenskomst har personlige ansættelseskontrakter

Industrisektionen

Ansatte i industrien og på Pharmakon er organiseret i industrisektionen. Du kan følge sektionens arbejde her

Kontaktpersoner i industrien

Arbejdspladser i industrien har mulighed for at vælge en kontaktperson, hvis der er flere medlemmer ansat. Hvis du ikke har andre kolleger, som er medlem af foreningen, kan du selv melde dig som kontaktperson.

Kontaktpersonen er et vigtigt bindeled mellem Farmakonomforeningen og medlemmerne på arbejdspladsen. Kontaktpersonens opgaver er blandt andet at informere kolleger om aktiviteter og arrangementer og viderebringe nyheder, information og ønsker til og fra Farmakonomforeningen.

Er du i tvivl om, hvorvidt I har en kontaktperson på din arbejdsplads, eller har du lyst til at vide mere om rollen som kontaktperson og om mulighederne for at vælge en kontaktperson, så er du velkommen til at kontakte os på 3312 0600 eller på mail.

Industrisektionen afholder to årlige møder for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, hvor der blandt andet orienteres om sektionsbestyrelsens arbejde. Til møderne er der god mulighed for sparring og videndeling blandt deltagerne, som kommer fra alle de meget forskelligartede arbejdspladser indenfor industrisektionens område.

Lønstatistik

Farmakonomforeningen udarbejder hvert år en lønstatistik, som viser gennemsnitslønningerne for farmakonomer ansat i industrien.

Lønstatistikken er et godt redskab for dig, når du skal forhandle løn. Medlemmer af Farmakonomforeningen kan få lønstatistikken ved at skrive til sekretariatet på ff@farmakonom.dk