Løn og pension i industrien

Farmakonomer, der er ansat i industrien, har meget forskellig indplacering alt efter hvilke aftaler og overenskomster, der er indgået på den enkelte virksomhed.

På nogle virksomheder er løn og pensionsvilkår en del af overenskomsten.

Bliver du ansat på en virksomhed, der ikke har overenskomst, er det vilkårene i din individuelle kontrakt, der er afgørende. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan rammerne er for din lønforhandling både ved ansættelsen og fremadrettet.

Farmakonomforeningen har gennem vores erfaring fra andre farmakonomer i sektoren, samt foreningens årlige lønstatistik, godt kendskab til lønniveauerne og ansættelsesvilkårene på området. Du vil derfor kunne få rådgivning og sparring i forhold til din kontrakt, både når det handler om løn, ferie og andre vilkår, du ønsker at få med i kontrakten.


Pension
Pensionssatsen for farmakonomer, der er ansat i industrien, afhænger af den konkrete aftale, der er indgået ved ansættelsen eller aftalt i pågældende overenskomst.

For farmakoner ansat på Takeda udgør den samlede pensionssats 16,75%, hvoraf Takeda indbetaler 12,5% og eget-bidraget udgør 4,25%.

For farmakonomer ansat på Pharmakon udgør den samlede pensionssats 16,88%, hvoraf Pharmakon indbetaler 11,75% og eget-bidraget udgør 5,13%.

Bliver du ansat på en individuel kontrakt uden overenskomst, så er det vigtigt, at du er opmærksom på din samlede pensionssats, samt hvor din pension bliver indbetalt til. Farmakonomforeningen anbefaler, at pensionssatsen som minimum udgør 16%, samtidig arbejder Farmakonomforeningen for, at alle farmakonomer har en pensionsprocent på 18%. Du er altid velkommen til at drøfte din pensionsindbetaling med en konsulent i Farmakonomforeningen.