Gode råd til lønforhandling i industrien

Det kan være svært at sætte den rette pris på det arbejde, man leverer, når man skal forhandle sin egen løn.

Hvad skal man tage med i sine overvejelser? Hvilke resultater skal man lægge vægt på, når man skal pege på, at man har fortjent mere i løn? Har du været en del af en effektiv kampagne, der har øget virksomhedens omsætning? Var du den, der blev, efter alle var gået for at sikre at produktionen kom i hus?

Farmakonomforeningen har her opstillet 11 gode råd, som du kan gøre brug af, når du skal forhandle din løn.


Inden lønforhandlingen

 1. Forbered dig grundigt i forhold til de kompetencer og de resultater og præstationer, du gerne vil honoreres for. Hvad er det, du har gjort, som gør en forskel? Forbered 3-5 gode grunde til, at du skal stige i løn
 2. Undersøg lønniveauerne fra tilsvarende stillinger andre steder. Er der andre, du kan sammenligne dig med i forhold til din stillings indhold og ansvar? Brug lønstatistikken, du har fået tilsendt fra Farmakonomforeningen (læs mere her).
 3. Tænk alternativer igennem. Hvis din leder ikke er enig i din argumentation, har du så en backupplan? Kan du bede om andet end løn? Det kan være ekstra ferie, personlige kurser, avisabonnementer eller IT-udstyr, der normalt ikke følger med i din stilling.


Under forhandlingen

 1. Vær ambitiøs – men sørg for, at det er realistisk i forhold til organisationens økonomi og ramme. Ambitioner og resultater skal gerne hænge sammen, når du præsenterer dit krav.
 2. Præsenter tydeligt dit mål med forhandlingen og hvorfor det er, du mener, du skal have mere i løn. Lyt nøje til din leders synspunkter og brug dem, hvis det er muligt, i forhold til dine egne ønsker.
 3. Fokuser på objektive kriterier da det er lettere for dig at overbevise en leder om lønforbedringer på baggrund af konkrete resultater og indsatser.
 4. En god forhandling er fuldendt, hvis begge parter er enige om, at resultatet er fornuftigt. Derfor er det vigtigt, at både du og din leder kommer godt ud af forhandlingen.

Skulle du komme fra lønforhandlingen med et nej til lønforhøjelse, så spørg din leder, hvad du kan gøre for, at du næste gang der skal forhandles, kan få mere i løn. På den måde får du noget konkret at gå videre med.


Efter forhandlingen

 1. Vær sikker på, at begge parter er enige om, hvad der er aftalt – skriv et kort referat, som begge er enige i ordlyden af.
 2. Hvis der under forhandlingen er kommet ting frem, som din leder gerne vil have dig til at gøre mere af, så læg en plan for dette. Sørg for at følge op på denne plan med din leder.
 3. Afslutningsvis skal du vurdere din egen præstation. Hvad gjorde du godt i forhandlingen? Hvad gjorde du mindre godt?
 4. Lav en logbog, som du løbende opdaterer med de resultater, du opnår i løbet af året. Derved er du allerede ved afslutningen af den ene forhandling i gang med at forberede den næste.

Har du brug for flere gode råd til, hvordan du forhandler på din virksomhed eller ideer til hvilke andre du kan sammenligne din stilling med, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på tlf. 3312 0600.