Nomeco A/S

Farmakonomforeningen har lokalaftale med Nomeco A/S. Aftalen omfatter farmakonomer ansat i basisstillinger i kundeservice og Retail Sortiment.

Lokalaftalen er et tillæg til Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service mellem Dansk Erhverv og HK og gælder for farmakonomer ansat i Nomecos kundeserviceafdelinger og retail sortiment. 

Udover rettighederne i lokalaftalen er medlemmerne bl.a. omfattet af en sundhedsforsikring.

Pensionsordningen er etableret i Pensionskassen for Farmakonomer. Pensionsbidraget er på i alt 12 %, heraf arbejdsgiverbidrag på 8 %.

Lønnen aftales individuelt på baggrund af stillingens indhold og ansvar, den enkeltes kvalifikationer, uddannelse, indsats og dygtighed, og reguleres mindst en gang årligt.

I lokalaftalen er der også aftale om tillidsrepræsentant.

Der er 13 farmakonomer omfattet af lokalaftalen ansat i afdelingerne i København, Nørresundby, Odense og Aarhus.

Farmakonomer der arbejder i andre funktioner i Nomeco er ansatte på individuelle kontrakter, men har også ret til at etablere deres pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer.