Kommuner

Farmakonomforeningen har siden 2013 haft overenskomst med KL.

Overenskomsten dækker alle farmakonomer, der er ansat i en kommune. 

Du kan læse om løn, arbejdstid med mere i venstre spalte. 


Projekt om synlighed
Som en del af overenskomsten, har KL og Farmakonomforeningen aftalt at iværksætte et projekt, der skal øge synligheden af farmakonomers kompetencer og jobmuligheder i kommunerne.

Projektet skal bidrage til at gøre kommunerne opmærksomme på farmakonomernes kompetencer indenfor medicinhåndtering, herunder arbejdet med at forebygge fejlmedicinering, minimere medicinspild og forebygge unødvendige (gen)indlæggelser af borgere som følge af fejlmedicinering og understøtte den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende medicinsortiment.

Formålet med projektet er at levere materiale som synliggøre hvordan farmakonomer kan bidrage til korrekt medicinhåndtering på plejecentre og botilbud. 

Den offentlige sektion

Farmakonomer ansat i en kommune er medlem af den offentlige sektion