Arbejdstid

Arbejdet i kommunerne fastsættes efter lokale forhold og den normale arbejdstid er på 37 timer ugentligt inc. frokostpausen.

Arbejdet tilrettelægges lokalt ud fra de opgaver der skal udføres og følger Arbejdstidsaftalen indgået mellem Sundhedskartellet og KL.

Overarbejde

Er du ansat på fuldtid med en daglig fastlagt arbejdstid, har du ved beordret overarbejde krav på et tillæg til din timeløn på 50%, bereget pr. påbegyndt halve time. Overarbejde skal varsles senest dagen forinden i arbejdstiden og for manglende varsel af overarbejde ud over en time ydes et tillæg på kr. 27,76 (31.3.2000 niveau).

Bliver du tilkaldt til overarbejde på en arbejdsfri dag honoreres du med minimum 6 timer. For tjeneste ud over de 6 timer honoreres pr. påbegyndt time

Ønsker du flere oplysninger omkring arbejdstid, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 33120600 eller ff@farmakonom.dk