Fravær af familiemæssige årsager

Farmakonomer i en kommune er omfattet af aftalerne om fravær af familiemæssige årsager.

Det betyder, at du har en række rettigheder til henholdsvis at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer, tage ophold med egne børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse og lignende samt ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

Du kan selv læse i aftalen om fravær af familiemæssige årsager, men da der ligger meget individuel vurdering i hvert enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen at du kontakter os, hvis du har brug for at bruge aftalerne.

Ring til sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk - så får du rådgivning omkring din konkrete sag set og hvordan aftalerne skal fortolkes af foreningens konsulenter.