Seniorordning

Sundhedskartellets aftale med KL om seniorpolitik giver farmakonomerne en række rettigheder og muligheder, når de er fyldt 60 år.

Der er mulighed for at indgå en senioraftale, hvor den enkelte farmakonom fra det 60. år kan gå ned i tid og samtidig opretholde den fulde indbetaling til pension. Hvis du indgår en senioraftale, aftaler du samtidig hvornår du går på enten efterløn eller pension.

Seniordage

Når du fylder 60 år har du ret til 2 seniordage. Når du bliver 61 år, har du ret til 3 seniordage og fra det 62. år og fremad har du ret til 4 seniordage.

Du kan vælge at få udbetalt seniordagene som bonus i stedet, hvorfor der så vil blive udbetalt et ekstrabeløb svarende til 0,47% af din løn og særydelser. Vælger du at få det udbetalt som pension, udbetales 0,4% til din pensionsordning.