Indsatsområde Ledere

Stadig flere af foreningens medlemmer er ledere. Farmakonomforeningen arbejder for at være en forening for alle farmakonomer – og derfor skal vores tilbud passe til hele medlemsskaren.

En særlig nedsat Indsatsgruppen for ledere har gennem 1½ år arbejdet med, at konkretisere tanker og ideer til, hvordan Farmakonomforeningen kan optimere service og ydelser for ledermedlemmer.

Indsatsgruppen gennemførte i 2015 en undersøgelse af farmakonomledernes arbejde og ønsker. Med udgangspunkt i denne har indsatsgruppen bl.a. iværksat netværksdannelse for ledere, nyhedsmails om ledelse samt andre tiltag, der kan styrke farmakonomerne i deres rolle som ledere.

Har du spørgsmål til indsatsområdet for ledere, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ulrik Frederiksen pr. mail eller på tlf. 3318 9047.