Kommissorie

Gruppen er nedsat af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Gruppen refererer til Farmakonomforeningens hovedbestyrelse i alle sammenhænge og skal efterleve foreningens politikker.

Baggrund og formål

Farmakonomforeningen er og skal være det naturlige sted at organisere sig for ledende farmakonomer.

Farmakonomforeningen får flere og flere farmakonomledere. Det er derfor vigtigt, at lederne får en platform i Farmakonomforeningen. Farmakonomforeningens tilbud til ledermedlemmer skal matche de behov, lederne har hele vejen rundt i deres arbejdsliv.

Derfor vil Farmakonomforeningen i den kommende kongresperiode videreudvikle foreningens tilbud til ledere og samtidig opdyrke muligheden for flere farmakonomlederstillinger. 

Opgaver

  • At udarbejde forslag til udviklingsaktiviteter for farmakonomer, der er ledere, eller som overvejer at blive ledere 
  • At afdække eksisterende tilbud om lederuddannelse, som er relevante for farmakonomer, samt eventuelt medvirke til, at der udbydes en ny lederuddannelse, der er relevant for farmakonomer
  • At understøtte etablering og drift af ledernetværk.

Kompetencer

Gruppen har ikke selvstændig beslutningsret og budget, men kan komme med forslag og indstillinger til hovedbestyrelsen.

Mødefrekvens

Gruppen mødes 3 gange årligt.