Kommissorie

Gruppen er nedsat af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Gruppen refererer til Farmakonomforeningens hovedbestyrelse i alle sammenhænge og skal efterleve foreningens politikker.

Baggrund og formål

Farmakonomforeningen er og skal være det naturlige sted at organisere sig for ledende farmakonomer.

Farmakonomforeningen får flere og flere farmakonomledere. Det er derfor vigtigt, at lederne får en platform i Farmakonomforeningen. Farmakonomforeningens tilbud til ledermedlemmer skal matche de behov, lederne har hele vejen rundt i deres arbejdsliv.

Derfor vil Farmakonomforeningen i den kommende kongresperiode videreudvikle foreningens tilbud til ledere og samtidig opdyrke muligheden for flere farmakonomlederstillinger. 

Opgaver

  • Fremsætte forslag til en definition af hvem der er ledere.
  • Afdække lederes behov og fremsætte forslag til medlemstilbud og -aktiviteter.
  • Fremsætte forslag til etablering af fysiske/virtuelle netværk for ledere.
  • Indsamle forslag til hvor man kan opdyrke muligheden for flere lederstillinger for farmakonomer.

Kompetencer

Gruppen har ikke selvstændig beslutningsret og budget, men kan komme med forslag og indstillinger til hovedbestyrelsen.

Mødefrekvens

Gruppen mødes 3 gange årligt.