Leder på privat apotek

På privat apotek er der mange forskellige lederroller i det daglige, og de udløser forskellige tillæg ifølge overenskomsten.

Souschef

Farmakonomer der i henhold til stillingsbeskrivelsen ansættes som souschefer skal have et månedligt, pensionsgivende tillæg på  5.159 kr. (1. april 2019)

Souschefens opgave er at stå for den administrative ledelse, herunder arbejdets organisering for andre farmakonomer og eventuelt andet personale.

Tillægget er uafhængigt af tjenestegrad.

 

Filialleder

En farmakonom, der er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Farmakonomens opgave er at lede filialen i det daglige og stå for den administrative såvel som den personalemæssige del af arbejdet omkring medarbejderne i filialen.

Det månedlige, pensionsgivende tillæg udgør pr. 1. april 2019 kr. 3.959.

Tillægget ydes uafhængigt af tjenestegrad.

 

Pension

Pensionssatsen for ledende farmakonomer på privat apotek er 17 procent. Arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og egetbidraget udgør 1/3 af den samlede sats, der fratrækkes lønnen. Pensionen indbetales til Farmapension.