Ledere på sygehusapotek

På sygehusapotekerne afhænger lederens løn af indplacering på en lønskala.

Farmakonomer, der er ansat som ledere på sygehusapotek, aflønnes i henhold til Sundhedskartellets lederoverenskomst med Danske Regioner

Ledernes lønskala består af trinene L1- L16, og farmakonomer kan som ledere indplaceres fra løntrin L1 og opefter. Det aftales lokalt, hvor på lønskalaen den enkelte stillings grundløn skal indplaceres.

Udgangspunktet for indplaceringen skal ses i forhold til stillingens kompetenceområde, ansvar og opgaver, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen. Sundhedskartellet og Danske Regioner har aftalt en vejledning til indplacering af ledere.

Ledere har desuden mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionstillæg i forhold til opgaver og kompetencer.

Lederne på sygehusapotekerne skal i udgangspunktet forhandle deres løn selv. Ønsker du rådgivning og sparring til denne forhandling, eller opstår der problemer i forbindelse med forhandlingerne, er du meget velkomne til at kontakte sekretariatet.

Pension

Pensionssatsen for ledende farmakonomer på sygehusapotek er 16,57%, hvoraf 2/3 udgør arbejdsgiverbidraget og 1/3 udgør eget-bidraget. Begge dele tillægges lønnen. Pensionen indbetales til Farmapension