Lederløn i industrien

Farmakonomer, der er ansat som ledere i industrien, har meget forskellig indplacering alt efter hvilke aftaler, der er lavet på den enkelte virksomhed.

Som leder/koordinator på Takeda og Pharmakon er der aftalt et tillæg som en del af overenskomsten.

Bliver du ansat på en individuel kontrakt, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du fremadrettet kan forhandle din løn, også efter du er ansat. Farmakonomforeningen har gennem vores kendskab til området, samt foreningens årlige lønstatistik, godt kendskab til lønniveauerne på området.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter Farmakonomforeningen og får rådgivning og sparring i forhold til dine krav til kontrakten, både når det handler om løn, ferie og andre vilkår du måtte ønske at få med i kontrakten.

Pension

Pensionssatsen for ledende farmakonomer, der er ansat i industrien, afhænger af den konkrete aftale, der er indgået ved ansættelsen eller aftalt i pågældende overenskomst.

Er man ansat på Takeda udgør den samlede pensionssats 16,75%, hvoraf Takeda indbetaler 12,5% og eget-bidraget udgør 4,25%.

Er man ansat på Pharmakon udgør den samlede pensionssats 17%, hvoraf Pharmakon indbetaler 11,87% og eget-bidraget udgør 5,13%.

Bliver du ansat uden på en individuel kontrakt uden overenskomst, så er det vigtigt, at du drøfter din pensionssats med en konsulent i Farmakonomforeningen.