Barsel

Når du venter barn, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Særlige forhold før fødslen

Moren har ret til frihed med løn til graviditetsundersøgelser, såfremt disse ikke kan finde sted udenfor arbejdstiden.

Gravide fritages for tilkaldevagter 8 uger før terminen. Farmakonomen modtager dog vagthonoraret for de planlagte arbejde.

Gravide fritages for aftenarbejde (efter kl. 20.00) 8 uger før terminen. Arbejdsskemaet omlægges fra det tidspunkt, så timerne lægges i dagtimerne.

Lønrettens omfang under orlov

Før fødslen

Efter Farmakonomforeningens overenskomst på Privat Apotek har moderen ret til løn i mindst 6 uger før forventet fødsel.

Efter fødslen

Mødreorlov

Moderen har herefter ret til løn i 14 uger efter barnets fødsel og i yderligere 10 uger herefter (forældreorlov) – I alt løn i 24 uger efter fødslen.

Fædreorlov

En kommende far som er farmakonom og ansat på Privat Apotek har ret til 2 ugers løn i forbindelse med fødslen eller efter aftale med apotekeren inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Yderligere lønnet barselsorlov/forældreorlov  til fædre ansat på Privat Apotek.

Faren har ret til 10 ugers barselsorlov med løn. Denne orlov skal holdes inden 46 uger efter barnets fødsel.

Faren skal, såfremt han ønsker at holde barselsorlov varsle denne overfor apotekeren senest 8 efter barnets fødsel og med mindst 4 ugers varsel.

Dagpenge modregnes i løn

I den periode, hvor forældrene har ret til at modtage barseldagpenge/forældreorlovsdag  – 4 uger før fødslen og i alt som par  46 uger efter fødslen, er det en betingelse, at dagpengene tilfalder Lønkassen, hvis far eller mor holder orlov med løn.

Læs mere om barsel

Sekretariatet har udarbejdet en pjece om barsel. Din TR har adgang til pjecen som en del af sin TR-håndbog, men du kan som medlem også selv få den tilsendt. Skriv en mail til ff@farmakonom.dk og bed om pjecen.