Kompetenceudvikling

Farmakonomer bliver stillet overfor stadig større krav om faglighed fra kunder og patienter.

Din rolle som rådgiver og vejleder vokser i takt med, at kunderne stiller stadig flere spørgsmål om deres medicin og selv søger information som de skal have be- eller afkræftet

Kravene til kvaliteten af din rådgivning øges, fordi der er større og større fokus på hele lægemiddelområdet.

Du skal både vide noget om de traditionelle  og nye lægemidler og også kende til alternativ medicin.

Du skal kunne gå i dialog med apotekets kunder, kunne ”læse” deres behov og være med til at formidle sundhedsydelser som rygestop-kurser, ” tjek på inhalationen”, diabeteskontrol osv.

I overenskomsten er det aftalt at farmakonomer skal have en løbende kompetenceudvikling.  Du har derfor ret til at få lavet en plan for kompetenceudvikling

Du har pligt til at holde den faglige viden ajour. Ved den årlige udviklingssamtale opstilles gensidige forpligtigende udviklingsmål. Det er apotekeren der betaler udgifter til at gennemføre udviklingsplanen.

I overenskomsten er der afsat midler til kompetenceudvikling.

Der kan søges om midler til uddannelse, der ligger ud over den efteruddannelsesret, som farmakonomerne har udover overenskomsten.

Detaljerne om ordningen er beskrevet i brev til apotekerne og tillidsrepræsentant.

Ansøgningsskema kan downloades her. Det skal sendes til Danmarks Apotekerforening.

Hvilke kurser kan du søge om penge til

  • Standard for skrankerådgivning
  • Sundhedsydelser
  • Ledelsesudvikling eller
  • Udvikling af implementeringskompetence

Du får dækket 50 % af udgiften til din uddannelse. Det enkelte apotek kan højst modtage, hvad der svarer til 10.000 kr. pr fuldtidsansat farmakonom hvert overenskomst år.

Før du søger tilskud skal du enten have gennemført kompetenceudvikling eller efteruddannelse over mindst tre dage eller have lavet en aftale med apotekeren om det.

Puljen til kompetenceudvikling er et engangsbeløb. Det er først til mølle princip. Så lav hurtig en aftale med apotekeren om et udviklingsforløb.