Løn

Overenskomstlønnen er ens i hele landet.

Lønnen består af en skalaløn og eventuelt Lokal løns tillæg. Begyndelseslønnen er

1. april 2019 27.472 kr. om måneden

Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet.

Der kan herudover aftales Lokal løns tillæg og engangsvederlag. Det er tillidsrepræsentanten og apotekeren, der forhandler Lokal løns tillæg.

Ansættes du som souschef (ledende farmakonom med særligt ansvar) eller filialleder, er der i overenskomsten aftalt et fast tillæg.

Se de aktuelle satser for ledertillæg her.

Se de aktuelle satser for seniortillæg her.

Den enkelte kan aftale personlige tillæg med apotekeren.

Ved ansættelse på privat apotek gives der anciennitet for beskæftigelse som farmakonom. Ancienniteten beregnes i Danmarks Apotekerforening. Det betyder, at du får anciennitet for ansættelse som farmakonom på for eksempel sygehusapotek eller i en medicinalvirksomhed. Ansættelse i mere end halv tid giver fuld anciennitet.