Seniorordning

Der er ikke nogen rettigheder specifik for seniorer på apotek.

Farmakonomforeningen anbefaler at det tages ind som et emne i personalepolitikken. Og at det i stedet for en seniorpolitik bliver en livsfase politik.

Ændrede behov i arbejdslivet er ikke nødvendigvis afhængig af alder, ligesom helbred heller ikke er det.

Der kan imidlertid være faser i livet hvor der er andre behov. Og det er muligt at aftale dette i en personalepolitik.

Seniortillæg

Tre år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder får farmakonomer, der arbejder fuldtid, et pensionsgivende tillæg på 1.500 kr. Hvis farmakonomen stadig arbejder fuldtid, når vedkommende når pensionsalderen, forhøjes tillægget til 3.000 kr.

Er farmakonomen på nedsat tid, reduceres tillægget i forhold til arbejdstid.