Udviklingspuljen

Har du en god idé til et udviklingsprojekt? Er du ansat på privat apotek? Farmakonomforeningen har en udviklingspulje, hvor du kan søge penge til dit projekt.

Udviklingspuljen har til formål at yde tilskud til farmakonomernes udviklingsarbejde i form af faglige projekter, der styrker apotekets og farmakonomernes rolle og faglige udvikling.

For at kunne opnå støtte skal du som projektansvarlig ansøger være farmakonom og ansat på et privat apotek.

 

Kriterier for godkendelse af projekter 

 • Projektet skal have fokus på nytænkning eller være en drejning af noget eksisterende
 • Projektet skal bidrage til farmakonomernes faglige udvikling, apotekets udvikling og tjene som inspirationskilde for andre apoteker
 • Der lægges særlig vægt på at yde støtte til projekter, som understøtter foreningernes generelle strategier
 • Der kan primært ydes støtte til frikøb af farmakonomer, og sekundært til konsulentbistand, formidling af projektet o. lign
 • Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som må betragtes som almindelige driftsudgifter for apoteket, herunder it-udstyr og kursusudgifter til almindelig efteruddannelse
 • Der kan højst ansøges om 50.000 kr. pr. projekt.

 

Gratis workshop til starthjælp

Der afholdes en projektworkshop i Farmakonomforeningen i Skindergade torsdag d. 15. juni 2017 kl. 9:30-17:00.

Workshoppen er gratis for dig og apoteket og består af undervisning og workshops. Her kan du blandt andet lære, hvordan du kommer fra idé til projekt. Og du kan få gode råd til, hvordan du kommer videre, hvis du allerede er i gang med dit projekt.

I november 2016 blev der afholdt en tilsvarende workshop for projektmagere. Du kan læse reportagen herfra i Farmakonomen nr. 1 januar 2017.

Hvis du ønsker at deltage, så skal du skrive til Moon Raagaard på amr@farmakonom.dk.

 

Søg om personlig skrivehjælp

Du kan søge Udviklingspuljen om personlig ”skrivehjælp”. Udviklingspuljen støtter dig og apoteket med 5.000 kr. Det svarer til ca. 20 timers frikøb.

Du kan også få op til tre timers coaching i forbindelse med en projektansøgning. Her får du hjælp til at udforme selve delafsnittene i projektansøgningen. Du lærer bl.a. hvordan problemformuleringen bliver klar og tydelig, at få afgrænset projektet osv. så projektansøgningen bliver klar til udvalget.  

Pengene kan først komme til udbetaling, når ansøger indsender en projektansøgning til udviklingspuljen.

Send en ansøgning med din/jeres projektskitse til Moon Raagaard på amr@farmakonom.dk.

 

Sådan søger du

At starte et projekt kan være en uoverskuelig og snørklet proces, men det behøver det ikke at være for dig. Vi har flere forskellige redskaber, der kan hjælpe dig på vej.

 • Projektvejledningen er dit redskab til at lave den faglige del af projektet. Læs den grundigt igennem
 • Tjek at retningslinjerne er overholdt. For eksempel skal du være ansat på privat apotek for at søge, og der kan max. søges 50.000 kr. Projektet skal bidrage til farmakonomernes og apotekets faglige udvikling. Mindre projekter er også velkomne
 • Når ansøgningsskema, tidsplan og budget er udfyldt sendes det samlet til sekretariatet på ff@farmakonom.dk. Udvalget tager derefter stilling til om ansøgningen kan godkendes.

 

Ansøgningsfrister i 2017:

 • Forår: Fredag d. 3. marts 2017
 • Efterår: Fredag d. 22. september 2017.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Moon Raagard på amr@farmakonom.dk.

 

God fornøjelse - vi glæder os til at læse om dit projekt!