Udviklingspuljen

Har du en god idé til et udviklingsprojekt? Er du ansat på privat apotek? Farmakonomforeningen har en udviklingspulje, hvor du kan søge penge til dit projekt.

Udviklingspuljen har til formål at yde tilskud til farmakonomernes udviklingsarbejde i form af faglige projekter, der styrker apotekets og farmakonomernes rolle og faglige udvikling.

For at kunne opnå støtte skal du som projektansvarlig ansøger være farmakonom og ansat på et privat apotek.

 

Kriterier for godkendelse af projekter 

 • Projektet skal have fokus på nytænkning eller være en drejning af noget eksisterende
 • Projektet skal bidrage til farmakonomernes faglige udvikling, apotekets udvikling og tjene som inspirationskilde for andre apoteker
 • Der lægges særlig vægt på at yde støtte til projekter, som understøtter foreningernes generelle strategier
 • Der kan primært ydes støtte til frikøb af farmakonomer, og sekundært til konsulentbistand, formidling af projektet o. lign
 • Der kan ikke ydes støtte til udgifter, som må betragtes som almindelige driftsudgifter for apoteket, herunder it-udstyr og kursusudgifter til almindelig efteruddannelse
 • Projektet må ikke udelukkende indeholde salg
 • Der kan højst ansøges om 54.000 kr. pr. projekt.

 

Farmakonomen er forpligtet til at give en status på projektet et år efter, bevillingen er givet.

Efter projektet er afsluttet indsendes den færdige rapport, inkl. bilag og evt. produkter til Farmakonomforeningen. Rapporten vil derefter blive tilgængelig for branche og medlemmer via hjemmeside, sociale medier osv. Hvis der vurderes et behov for yderligere udbredelse, opfordres farmakonomen stille op til interviews, deltage i gå-hjem-møder, på Farmakonom Dage osv., til inspiration for andre.

Husk der er mulighed for at komme med Farmakonomforeningen på FIP-kongres. Det er resultaterne fra dit færdige projekt, der skal præsenteres på kongressen. Læs mere om FIP og ansøgningsfrist her

 

Sådan søger du

At starte et projekt kan være en uoverskuelig og snørklet proces, men det behøver det ikke at være for dig. Vi har flere forskellige redskaber, der kan hjælpe dig på vej.

 • Projektvejledningen er dit redskab til at lave den faglige del af projektet. Læs den grundigt igennem
 • Tjek at retningslinjerne er overholdt. For eksempel skal du være ansat på privat apotek for at søge, og der kan max. søges 50.000 kr. Projektet skal bidrage til farmakonomernes og apotekets faglige udvikling. Mindre projekter er også velkomne
 • Når ansøgningsskema, tidsplan og budget er udfyldt sendes det samlet til sekretariatet på amr@farmakonom.dk. Udvalget tager derefter stilling til om ansøgningen kan godkendes.

 

 

Ansøgningsfrister i 2020:

 • 14. april kl. 12 2020

 • 19. oktober kl. 12 2020

 

Udvalget har også mulighed for at tage din ansøgning i høring, såfremt du har en ansøgning klar og der er længe til en af fristerne. Du er velkommen til at sende den pr. mail til Moon på amr@farmakonom.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ann Moon Raagaard  på amr@farmakonom.dk.

 

God fornøjelse - vi glæder os til at læse om dit projekt!

 

Søg om "personlig skrivehjælp"

Du kan søge Udviklingspuljen om personlig ”skrivehjælp”. Udviklingspuljen støtter dig og apoteket med 5.000 kr. Det svarer til ca. 20 timers frikøb.

Du kan også få op til tre timers coaching i forbindelse med en projektansøgning. Her får du hjælp til at udforme selve delafsnittene i projektansøgningen. Du lærer bl.a. hvordan problemformuleringen bliver klar og tydelig, at få afgrænset projektet osv. så projektansøgningen bliver klar til udvalget.

Udvalget giver herefter en deadline på 6 måneder til levering af projektansøgningen efter godkendelse af "personlig skrivehjælp". Deadline kan forlænges ved en gyldig grund. Det vil sige, du har et halvt år til at udarbejde din ansøgning.  

Der gives en deadline på 6 måneder for levering af projektansøgning efter godkendelse af skrive-hjælpen. Deadline kan dog forlænges efter aftale med projektudvalget.

Pengene kan først komme til udbetaling, når ansøger indsender en projektansøgning til udviklingspuljen.

Send en ansøgning med din/jeres projektskitse til Moon Raagaard på amr@farmakonom.dk.