Arbejdstid

Arbejdet på statslige arbejdspladser fastsættes efter lokale forhold og den normale arbejdstid er på 37 timer ugentligt inc. frokostpausen.

Arbejdet tilrettelægges lokalt efter de opgaver der skal udføres, og ansatte i staten er omfattet af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Overarbejde
Er du ansat med en ugentlig arbejdstid på 37 timer godtgøres overarbejde med tillæg på 50%. For deltidsansatte godtgøres merarbejde optil 37 timer med alm. timeløn og timer udover 37 timer med tillæg på 50%.

Ønsker du flere oplysninger omkring arbejdstid, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 33120600 eller ff@farmakonom.dk