Barsel

Farmakonomer ansat i staten har ret til løn i en del af barslen.

Når du går på barsel er der flere ting, du skal være opmærksom på. 

Inden fødslen skal du meddele din arbejdsgiver at du er gravid og skal føde, senest tre måneder inden forventet fødsel.

Som gravid kan du gå på orlov 6 uger inden forventet fødsel. Skulle du enten føde før, eller gå over tid, medregnes disse færre eller flere uger ikke i det samlede regnskab.

Hvis faderen ønsker at gøre brug af sin ret til 2 ugers barsel i forbindelse med fødslen, skal dette meddeles senest 4 uger før han vil afholde dem.

Hvis barnet er indlagt efter fødslen på grund af komplikationer eller for tidligt fødsel, forlænges barselsorloven tilsvarende med samme periode. I så tilfælde bør du dog kontakte sekretariatet og få konkret vejledning om din situation.

Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov med sædvanlig løn og faderen har ret til 2 uger fædreorlov. Forældre, som begge er omfattet af barselsaftalen, har ret til i alt 18 ugers lønnet forældreorlov efter ”6+7+6-modellen”. Det betyder at der er 6 ugers lønnet orlov til moderen + 7 ugers lønnet orlov til faderen + 6 ugers lønnet orlov som de kan dele. Hvis kun den ene forælder er omfattet af reglerne vil det være pågældende forældres uger + de fælles uger, der kan gøres brug af.

Efter den lønnede forældreorlov har forældrene ret til fravær med barselsdagpenge i perioden op til 46 uger efter fødslen. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen betyder det at man har fravær med barselsdagpenge i 13 uger.

Det er muligt at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger, ved samtidig at reducere de barselsdagpenge man modtager. Dette betyder at man får en mindre ydelse i løn/barselsdagpenge, da ydelsen skal strækkes over en længere periode.

For flere informationer omkring fravær i forbindelse med barsel er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller ff@farmakonom.dk