Tjenestefri af familiemæssige årsager

Farmakonomer ansat i staten, er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Det betyder at farmakonomerne har en række rettigheder til at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer, tage ophold med egne børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse og lignende, samt ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

Da der ligger meget individuel vurdering i hvert enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen, at du kontakter sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk og får rådgivning omkring din konkrete sag fra foreningens konsulenter. 

Seniorordning
Farmakonomer ansat i staten kan indgå aftale om seniorordning i henhold til cirkulære om Senior og Fratrædelsesordninger i Staten.

Ønsker du at indgå en sådan aftale, anbefaler vi, at du drøfter dette med din lokale TR og kontakter sekretariatet, så du får den bedst mulige aftale.