Fravær af familiemæssige årsager

Farmakonomer ansat på sygehusapotek eller i regionen er omfattet af aftalerne om fravær af familiemæssige årsager.

Det betyder at farmakonomerne har en række rettigheder til for eksempel at passe alvorligt syge nærtstående familiemedlemmer, være sammen med egne børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse samt ret til plejeorlov i forbindelse med at et familiemedlem ligger for døden.

Reglerne fremgår af aftalen om fravær af familiemæssige årsager.

Da der ligger meget individuel vurdering i hvert enkel sag, anbefaler Farmakonomforeningen at du kontakter sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller mail ff@farmakonom.dk og får rådgivning omkring din konkrete sag fra foreningens konsulenter.