Kompetenceudvikling

Efter- og videreuddannelse er vigtigt for dit faglige niveau.

For farmakonomer ansat på sygehusapotek eller i en region er det vigtigt hele tiden at holde øje med, hvor man kan få midler til at styrke sit faglige niveau og sine kompetencer.

 

Har du et ønske om at udvikle dine kompetencer, er det derfor vigtigt, at du ved medarbejdersamtaler eller kompetenceudviklingssamtaler gør opmærksom på dine ønsker og går i dialog med din ledelse om dine ønsker.

 

Da midlerne er sparsomme, er det ikke alle ønsker, der kan opfyldes. Men arbejdsgiverne afsætter midler til uddannelse. Hvis du er i tvivl om, hvor dan du skal søge midler til kompetenceudvikling på din arbejdsplads så spørg din TR, eller tag det op på et personale møde.

 

Kan du ikke få oplyst hvordan man søger om midler til kompetenceudvikling af de veje, så kontakt sekretariatet på tlf. 3312 0600.