Løn

Når du er ansat på et sygehusapotek, en hospitalsafdeling eller et andet sted i regionerne, forhandles din løn ud fra de aftaler, der er indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner.

Lønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn. Da foreningen har forhandlingsretten vil det være din lokale tillidsrepræsentant (TR), der forhandler lønnen. Har du ikke en TR, vil det være foreningens sekretariat, der forhandler din løn.

Grundlønnen fastsættes umiddelbart efter anciennitet til løntrin 4 eller 5 i den regionale skala. Har man mindre end 8 års erfaring bliver man ansat på løntrin 4 og har man mere end 8 års erfaring ansættes man på grundlønstrin 5. Grundlønsindplaceringen kan dog aftales til et højere trin ved forhandling. Dette kan både ske ved ansættelsen og ved forhandling senere i ansættelsesforholdet. 

Funktionsløn og kvalifikationsløn forhandles ligeledes ved ansættelsestidspunktet, og kan løbende forhandles ved de årlige lønforhandlinger. Der er ved de seneste overenskomster ikke afsat midler til lokal løndannelse, men ved tidligere indgåede aftaler er der sat midler i spil, hvorfor der også lokalt skal være mulighed for at finde midler til lokal løndannelse.

Centralt er der aftalt, at hvis du har mere end 10 års erfaring skal du have et kvalifikationstillæg på kr. 11.900,- (2006 niveau).