Pension

Overenskomsten med Danske Regioner giver dig ret til 16,5 % i pension.

Farmakonomens egenandel udgør en tredjedel, og pensionen indbetales til Pensionskassen for Farmakonomer. Du kan ikke vælge at få din pension udbetalt som løn i stedet for. 

Alle løndele er pensionsgivende, så du optjener også pension af overarbejdstillæg, kvalifikationstillæg med videre, men beløbene kan være lidt forskellige alt efter hvad det er for en vagt, og hvordan overarbejdet udbetales. 

Har du spørgsmål omkring din pension kan du kontakte Pensionskassen for Farmakonomer på tlf.  3315 3588.