Seniorordning

Overenskomsten med Danske Regioner indeholder en seniorordning.

Seniorordningen er beskrevet i rammeaftale in seniorpolitik. Den gælder for lokale aftaler, der indgås om seniorstillinger, generationsskifteordninger og fratrædelsesordninger.  Bestemmelserne om seniorstillinger og om fratrædelsesordninger kan kombineres. Bestemmelserne om generationsskifteordninger kan ikke kombineres med de to andre ordninger.

Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med det år efter det kalenderår, hvor den ansatte fylder 60 år.

Seniorbonussens størrelse udgør:

60 årige får 0,8 % af sædvanlig løn, 61 årige får 1,2 % af sædvanlig løn og 62 årige og derover får 1,6 % af sædvanlig løn. Seniorbonus udbetales en gang årligt i januar måned.