TR - Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten er farmakonomernes advokat på arbejdspladsen og skal varetage deres interesser.

Tillidsrepræsentanten skal sikre, at overenskomsten bliver overholdt og kan for eksempel hjælpe dig med at tjekke om din lønseddel er rigtig, at du får den rigtige pension eller om du har mulighed for at få et tillæg for en særlig funktion.

Du kan også få støtte til at få løst samarbejdsproblemer i forhold til kolleger og ledelse.

Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant har du brug for faglig sparring og for at få ajourført din viden løbende. Farmakonomforeningen klæder dig på til de faglige udfordringer gennem et grundigt kursusforløb. 

På kurserne opfordrer vi til, at der bliver dannet netværk, som du kan støtte dig til fremover.

Foreningen indbyder desuden til årlige temadage for tillidsrepræsentanter fra de enkelte sektioner. Du kan finde alle datoer for kurser og temadage her

TR får tilsendt et særligt TR-Info, med informationer om lovstof, nye aftaler om arbejdsforhold, overenskomster, kurser og TR og meget, meget mere. 

Du får adgang til TR-nettet, der indeholder mere information og sparring til din rolle som TR - du kan blandt andet finde en liste over tillidsrepræsentanterne i dit lokalområde på TR nettet.

TR valg

Valg af tillidsrepræsentant gælder for to år af gangen. Det finder sted om efteråret i ulige år på alle overenskomstområder. Genvalg er mulig. Der bliver informeret om valget via den siddende TR, i Farmakonomen og via brev, hvis arbejdspladsen ikke har en TR. På privat apotek skal man  have været ansat på apoteket i 12 måneder, for at kunne stille op som TR. På det regionale område skal man have været ansat i seks måneder og i staten i ni måneder for at kunne blive tillidsrepræsentant. Det er kun medlemmer af Farmakonomforeningen, der kan stemme og stille op som TR. 

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant, skal du anmelde valget til foreningen. De enkelte overenskomstområder har hver deres anmeldelsesblanket - find din blanket i høje spalte. 

Anmeldelsesblanket

Når du er valgt eller genvalgt som TR, skal du anmelde valget til Farmakonomforeningen. Det er først, når vi har fået anmeldelsen, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft og først der, du får adgang til vores kurser mv. 

TR-anmeldelsesblanket