Kurser og temadage for TR

Kurser

Formålet med kurset er, at du som TR bliver bevidst om hvilke rettigheder og pligter, du har som TR.
Formålet med kurset er, at du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du som TR kan indgå i et forpligtende samarbejde med dine kolleger og ledelse om udvikling af arbejdspladsen.
Formålet med kurset er, at du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du som TR forbereder og gennemfører en lokal forhandling, så begge parter får en oplevelse af at være vindere.
TR uddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter med mere end 5 års erfaring og/eller som har gennemgået tillidsrepræsentantuddannelsen før 2012
Der afholdes en undervisningsdag for tillidsrepræsentanter både øst og vest for Storebælt.
Dagen vil byde på en god blanding af nyt fra sektionsbestyrelsen og formandsskabet for Farmakonomforeningen og det vil byde på faglige diskussioner af lokalaftaler, drøftelse af kombi-elever og meget andet.