Forhandling

Formålet med kurset er, at du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du som TR forbereder og gennemfører en lokal forhandling, så begge parter får en oplevelse af at være vindere.

Tilmeldingsfristen for TR-forhandlingskurset i februar 2017 er nu overskredet.

Datoen for næste TR-forhandlingskursus vil blive fastlagt efterår 2017. Vi opdaterer hjemmesiden, så snart den er fastlagt. Hvis du ønsker at komme på venteliste, så skriv en mail til jas@farmakonom.dk

 

Kursusindhold

• TR-funktionen

• Interessebestemt forhandling

• Forberedelse, gennemførelse og evaluering af en forhandling

• Kommunikationens betydning for forhandlingsklimaet

• Forhandling af Ny Løn/lokal løndannelse

 

Målgruppe

Tillidsrepræsentanter - på alle ansættelsesområder.

 

Kursusdatoer og tilmelding

Se datoer og tilmeld dig kurser 

 

Kurserne finder sted på  

Farmakonomforeningen

Skindergade 45-47

1159 København K

Telefon 3312 0600

 

OBS

Tilmelding til dette kursus forudsætter som udgangspunkt at du samtidig tilmelder dig kurset Samarbejde".   

 

Tilmeldelsesfrist 4 uger før kursusstart