TR uddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter

TR uddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter med mere end 5 års erfaring og/eller som har gennemgået tillidsrepræsentantuddannelsen før 2012

Formål

 • At erfarne tillidsrepræsentantuddannelsen får mulighed for at blive opdateret på de seneste nye teorier og handlingsmuligheder inden for samarbejde og forhandling
 • at udveksle erfaringer med andre erfarne tillidsrepræsentanter
 • at arbejde målrettet med nogle af de udfordringer, den enkelte oplever i rollen som tillidsrepræsentant

 

Tidspunkt og tilmelding

Uddannelsen er et samlet forløb, som består af 2 moduler

 

Målgruppe

Tillidsrepræsentanter med mere end 5 års erfaring og som har gennemgået tillidsrepræsentantuddannelsen før 2012.

 

Indhold

Samarbejde

 •          Rollen som erfaren tillidsrepræsentant
 •          Samarbejde, kommunikation og ledelse på arbejdspladsen
 •          Konfliktbehandling
 •          Åben kommunikation – dialog, der bygger bro
 •          Problembehandling – en fælles proces og fælles beslutninger
 •          Arbejde med konkrete udfordringer i rollen som tillidsrepræsentant

Forhandling

 •          Rollen som erfaren tillidsrepræsentant
 •          Konstruktive forhandlinger med udgangspunkt i parternes interesser
 •          Forhandlingsstrategier og -stile
 •          Kommunikationens betydning for forhandlingen
 •          ”Nej – fyldte” forhandlinger
 •          Forberedelse, gennemførelse og evaluering af en forhandling – praktiske øvelser
 •          Forhandling af løn på lokalt niveau