Færøerne

Farmakonomforeningen har overenskomst med Figgjarmalaraðið. Overenskomsten omfatter farmakonomer ansat i det færøske apoteksvæsen, der er offentligt ejet.

Tidsplan
Overenskomsten er opsagt til fornyelse pr. 1. oktober 2017 men på grund af de øvrige overenskomstforhandlinger på Færøerne, vil forhandlingerne først finde sted i 2018. Der er aftalt forhandlinger primo januar 2018.

Det betyder at overenskomsten løber videre indtil en ny er vedtaget ved urafstemning blandt de færøske medlemmer samt godkendt af Figgjarmalaraðið. De ændringer, der så må blive aftalt vil være med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2017.

Der blev holdt medlemsmøde den 14. november 2017, hvor medlemmerne kom med deres input til overenskomstfornyelsen.