Færøerne

Farmakonomforeningen har overenskomst med Figgjarmalaraðið. Overenskomsten omfatter farmakonomer ansat i det færøske apoteksvæsen, der er offentligt ejet.

Tidsplan
Overenskomsten blev opsagt til fornyelse pr. 1. oktober 2017, men på grund af de øvrige overenskomstforhandlinger på Færøerne, fandt forhandlingerne først sted i starten af 2018.

I april 2018 stemte medlemmerne på Færøerne ja til overenskomstforslaget via urafstemning ligesom den blev godkendt af Figgjarmalaraðið. Overenskomsten virker derfor med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2017.