FAQ - Færøerne

Her kan du finde svar på en masse spørgsmål om overenskomsten.

Hvad er en overenskomst
En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation – i det her tilfælde mellem Figgjarmalaraðið (det færøske finansministerium) og Farmakonomforeningen. Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsforhold for farmakonomer der er ansat på de færøske apoteker. Du finder den gældende overenskomst her. Overenskomsten bliver til på baggrund af ønsker fra begge sider. De ansatte vil typisk gerne have bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsgiverne vil typisk gerne have mere fleksibilitet. Undervejs i forhandlingerne regner begge sider på, hvad modpartens enkelte forslag vil ”koste” på egen side, og hvad det vil betyde for det daglige arbejde.

Overenskomsten har stor betydning for dit arbejdsliv. Derfor er den vigtig at tage stilling til. Vi håber, at så mange som muligt vil komme med ønsker og krav og blande sig i debatten.


Hvilke krav kan man stille?
Man kan stille krav, man mener, vil være en forbedring af ens arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være i forhold til løn- og pensionsvilkår, pauser, efteruddannelse, fleksibilitet og balance i arbejdslivet. Det er også vigtigt med tilkendegivelser af, hvad det er vigtigt at beholde og holde fast i. At fastholde rettigheder er også en del af forhandlingerne.


Hvem forhandler?

Farmakonomforeningen og
Figgjarmalaraðið udpeger hver en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. Fra Farmakonomforeningens side består den ud over formanden for Farmakonomforeningen af formanden for Kreds Færøerne og en medarbejder fra sekretariatet.

Du kan læse mere om forhandlingerne her.