Resultat af forhandlingerne

Der er opnået enighed om en overenskomst mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið. Hovedbestyrelsen for Farmakonomforeningen og bestyrelsen for Kreds Færøerne indstillede enstemmigt resultatet til godkendelse, og overenskomsten blev sendt til afstemning og godkendt af medlemmerne.

Urafstemning om resultatet
Ved urafstemningen fik alle de omfattede medlemmer fået tilsendt stemmemateriale pr. email. Selve afstemningen foregik elektronisk via en afstemningshjemmeside. 

Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsten. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for Figgjarmalaraðið i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at tage en snak med din kollega om overenskomsten.

Se resultatet her.