Resultat af forhandlingerne

Der er opnået enighed om en overenskomst mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið. Hovedbestyrelsen for Farmakonomforeningen og bestyrelsen for Kreds Færøerne indstiller enstemmigt resultatet til godkendelse, og overenskomsten er derfor nu sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Urafstemning om resultatet
Ved urafstemningen har alle de omfattede medlemmer fået tilsendt stemmemateriale pr. email. Selve afstemningen er elektronisk via en afstemningshjemmeside. Afstemningen kører fra den 23. marts til den 10. april kl. 11.59 lokal tid.. Derefter offentliggøres resultatet.


Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsten. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for Figgjarmalaraðið i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at tage en snak med din kollega om overenskomsten.

Se resultatet her.