Sådan foregår forhandlingerne

Når man har udvekslet krav, skal begge parter bruge lidt tid på at se på, hvad modparten ønsker. Der skal regnes på tallene for at finde ud af, hvad man måske kan gå med til – og hvad man gerne vil have til gengæld.

Forhandlingsdelegation
Efter et stykke tid mødes man ved forhandlingsbordet. Begge parter udpeger en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. Overenskomstforhandlinger er komplekse, og der afholdes flere møder, der godt kan være meget langvarige.