FAQ - industri

Her kan du finde svar på en masse spørgsmål om overenskomsten.

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtagerorganisation – på industriområdet vil det sige mellem eksempelvis Takeda Pharma A/S eller Pharmakon A/S og Farmakonomforeningen. Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsforhold for farmakonomer, der er ansat på den pågældende virksomhed. Overenskomsten bliver til på baggrund af ønsker fra begge sider. De ansatte vil typisk gerne have bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejdsgiverne vil typisk gerne have mere fleksibilitet, uden at det bliver dyrere. Undervejs i forhandlingerne regner begge sider på, hvad modpartens enkelte forslag vil ”koste” på egen side, og hvad det vil betyde for det daglige arbejde.

Overenskomsten har stor betydning for dit arbejdsliv. Derfor er den vigtig at tage stilling til. Når vi skal forberede fornyelsen af en overenskomst, så beder vi de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten, om at komme med ønsker og krav og blande sig i debatten.


Hvilke krav kan man stille?
Man kan stille krav, man mener vil være en forbedring af ens arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være i forhold til løn- og pensionsvilkår, efteruddannelse, fleksibilitet og balance i arbejdslivet.  Det er også vigtigt med tilkendegivelser af, hvad det er vigtigt at beholde og holde fast i. At fastholde rettigheder er også en del af forhandlingerne.


Hvem forhandler? 
Farmakonomforeningen og forhandlingsparten udpeger hver en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. Typisk vil Farmakonomforeningens forhandlingsdelegation bestå af politikere og medarbejdere fra Farmakonomforeningen samt en tillidsrepræsentant, hvis der er valgt en sådan på virksomheden.

Hvornår gælder overenskomsten fra?
Når man har et forhandlingsresultat, bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne stemmer ja, træder overenskomsten i kraft fra den dato, den gamle overenskomst udløb.