Resultat af forhandlingerne

Når forhandlerne når frem til et resultat, bliver det forelagt i baglandet. I Farmakonomforeningen betyder det, at Hovedbestyrelsen tager stilling til resultatet og kommer med en anbefaling til medlemmerne. Derefter bliver overenskomsten sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Urafstemning om resultatet
Ved urafstemningen får alle de omfattede medlemmer tilsendt stemmemateriale pr. email. Selve afstemningen er elektronisk via en afstemningshjemmeside. Når afstemningen er slut offentliggøres resultatet.

Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det er vigtigt, at så mange medlemmer som muligt tager stilling til overenskomsten. Opbakningen gør det tydeligt, at Farmakonomforeningen er farmakonomernes talerør. På den måde står farmakonomerne stærkest muligt over for arbejdsgiverne i forhandlingerne både nu og fremover. Det er den bedste måde at skabe gode resultater og dermed gode løn- og arbejdsvilkår for farmakonomerne. Så husk også at tage en snak med din kollega om overenskomsten.

Hvad sker der, hvis man ikke finder en løsning?
Det sker engang imellem, at forhandlerne ikke kan blive enige om et resultat. Andre gange stemmer medlemmerne nej til overenskomsten. Hvis det sker, kan parterne bede Forligsinstitutionen om hjælp til at nå frem til et resultat.