Sådan foregår forhandlingerne

Når man har udvekslet krav, skal begge parter vurdere de krav, modparten har stillet, og der skal regnes på tallene for at finde ud af, hvad man måske kan gå med til – og hvad man gerne vil have til gengæld.

Forhandlingsdelegation
Efter et stykke tid mødes man ved forhandlingsbordet. Begge parter udpeger en forhandlingsdelegation, der står for forhandlingerne. 

Overenskomstforhandlinger er komplekse, og der afholdes flere møder. Undervejs tager Hovedbestyrelsen stilling til de forskellige forslag, så forhandlerne løbende får mandat til, hvilken retning de kan bevæge sig i.